Navigatie

Mijn NRO

Zoek osteopaat

RegistratieprocedureRegistratie

Registratie eisen zijn beschreven in het Reglement Registratiecommissie (download)

Voor registratie bij het NRO, hebben wij de volgende documenten van u nodig:

- inschrijfformulier NRO (download);
- aanvraagformulier Praktijkvisitatie (download);
- kopie diploma osteopathie (D.O.);*
- kopie diploma vooropleiding;
- kopie polis beroepsaansprakelijkheid;
- kopie legitimatiebewijs.

* Mocht u deze nog niet gehaald hebben, dan kan wel alvast een praktijkvisitatie
plaatsvinden. Deze is zes maanden geldig.

Voor een D.O.-MRO* registratie dient u tevens het volgende document mee te sturen:

- Verklaring “alleen als osteopaat werkzaam te zijn” (download).

* Dit document kan alleen opgestuurd worden als u naast osteopathie geen ander beroep
uitoefent.


Als u langer dan drie jaar geleden bent afgestudeerd en u nooit eerder hebt laten registreren, dan
moet u kunnen aantonen dat u in die periode meer dan tien uur per week als osteopaat hebt gewerkt.
Hiervoor hebben wij een accountantsverklaring van u nodig.

U kunt alle documenten per post/fax opsturen naar het Secretariaat van het NRO.

Procedure

De registratieprocedure neemt ongeveer†een maand in beslag. De visitaties vinden altijd plaats op
de tweede woensdag van de maanden januari, maart, mei, juli, september en november (oneven maanden).

En iedere tweede donderdag van de even maanden februari,april,juni,augustus,oktober,december.

Alle gevraagde documenten dienen†voor de 1e van de maand voorafgaande aan de†visitatiedatum binnen te
zijn bij het Secretariaat NRO.
Voorbeeld: voor een†visitatie op donderdag 9 augustus moeten alle stukken voor†1†juli binnen zijn.

N.B.: een praktijk kan alleen geregistreerd worden als deze is goedgekeurd door de
Registratiecommissie!

Kosten

Inschrijfgeld (eenmalig) § 100,00
Registratiejaargeld § 49,00 per maand
Visitatiekosten (per locatie) § 150,00

Deze kosten zijn excl. btw.

Een nieuw geregistreerd lid dat met ingang van 1 augustus in het register wordt opgenomen met ťťn praktijk, betaalt dus:

Inschrijfgeld (eenmalig) § 100,00
Visitatiekosten § 150,00
Registratiejaargeld (5x § 49,00) § 245,00

Deze kosten zijn excl. btw.

N.B.: de nota dient voor de visitatie te worden voldaan.

Spoedvisitatie

Het is mogelijk een spoedvisitatie aan te vragen. In overleg wordt dan een datum en tijdstip gepland. De kosten van een tussentijdse visitatie liggen echter wel veel hoger.

Overige kosten

Spoedvisitatie § 1.000,00
Kosten bij verhuizing en meerdere locaties § 150,00 per locatie
Registratiejaargeld (voor een geregistreerd lid) § 588,00*

Deze bedragen zijn excl. btw.

Overige kosten

Spoedvisitatie § 1.000,00
Kosten bij verhuizing en extra locatie § 150,00 per locatie, per persoon*
Registratiejaargeld (voor een geregistreerd lid) § 588,00*

Deze bedragen zijn exclusief btw.

* Bij verhuizing of openen extra locatie voor meer personen, wordt het bedrag als volgt
aangepast:

2 osteopaten: § 125,00 per persoon
3 osteopaten: § 100,00 per persoon

Deze bedragen zijn exclusief btw.Verhuizing

Als uw praktijk is verhuisd, is er een nieuwe visitatie nodig om te bekijken of uw nieuwe werkruimte
aan alle praktijkeisen voldoet. U kunt de visitatie aanvragen door voor de 1e van de maand
voorafgaande aan de registratiemaand een praktijkvisitatieformulier naar het Secretariaat te sturen.

Tweede en volgende praktijken

Voor het openen van een tweede of derde praktijk, dient u voor de 1e van de maand voorafgaande
aan de registratiemaand een praktijkvisitatieformulier op te sturen naar het Secretariaat.

BeŽindiging praktijk

BeŽindiging van uw praktijk dient u schriftelijk door te geven aan het Secretariaat.

Hervisitaties

Eens in de vijf jaar wordt uw praktijk gevisiteerd om te bekijken of deze nog voldoet aan de
praktijkeisen van het NRO. In uw jaarregistratiegeld is een bijdrage opgenomen voor deze hervisitatie.† Voor eventuele meerdere praktijklocaties kan een toeslag berekend worden. Tijdens
deze visitatie wordt tevens de nascholing gecontroleerd. In de registratieperiode van vijf jaar dient u
70 punten te behalen (14 punten per jaar). Met uw wachtwoord kunt u inloggen op onze website
†www.osteopathie-nro.nl en zelf uw nascholingspunten invoeren.

AGB-code

Een AGB-code (begint met 90) heeft u nodig om geregistreerd te staan bij de zorgverzekeraar c.q.
om te kunnen declareren (CZ en VGZ (=Unive, Trias en IZA)). U dient deze code zelf aan te vragen
bij Vektis (www.vektis.nl) en u dient er zelf zorg voor te dragen dat het secretariaat schriftelijk
deze codes (privť en praktijk) ontvangt. Het secretariaat streeft ernaar om de 6 weken een overzicht
naar deze zorgverzekeraars te doen toekomen.


LET OP! Een AGB-code kan pas worden aangevraagd als u bij ons geregistreerd bent/van ons
een registratienummer hebt.

Bij het openen van een 2e, 3e praktijk etc. hoeft u NIET een nieuwe AGB code aan te vragen
mits de administratie via hetzelfde adres verloopt als de andere praktijk en het bankrekeningnummer
hetzelfde is. Als de naam anders is dan de andere praktijk(en) dan moet in ieder geval WEL een
nieuwe AGB code worden aangevraagd.