Navigatie

Mijn NRO

Zoek osteopaat

KLACHT- EN TUCHTRECHT BINNEN DE OSTEOPATHIE

 

Geachte patient,

 
Het klacht- en tuchtreglement in de osteopathie valt onder toezicht van het NRO(Nederlands Register voor Osteopathie) en klachtenfunctionaris. 

 
Om deze zaken te kunnen uitvoeren zijn de volgende commissies geformeerd:
- Klachtencommissie (behandelt klachten indien tussenkomst van klachten functionaris onvoldoende is),
- Commissie van Toezicht (behandelt tuchtzaken)
- Commissie van Beroep (behandelen van een beroep tuchtzaken).

Indien u met betrekking tot uw klacht niet met uw osteopaat overeen kunt komen, heeft u de mogelijkheid zich te wenden tot het NRO om de klacht daar te melden.
Secretariaat N.R.O.
Gezelweg 17
3892 XE Zeewolde
Zie ook: www.osteopathie-nro.nl Link Klachtrecht