Navigatie

Mijn NRO

Zoek osteopaat

Aanvraagformulieren

 

Hier vind u de procedure voor het aanvragen van accreditatie overzichtelijk in een schema.


Naar aanleiding van een interne evaluatie van het NRO accreditatiebeleid en van de accreditatie van cursussen in 2011 heeft de accreditatiecommissie besloten alle lopende en alle nieuwe heraanvragen van in het verleden geaccrediteerde cursussen opnieuw te beoordelen. Dit betekent dat u de aanvraag voor accreditatie niet langer via het formulier "Heraanvraag reeds eerder geaccrediteerde cursussen" kunt indienen maar enkel via het formulier "Accreditatieaanvraag nascholing osteopathie". Wij maken u er op attent dat niet volledig ingevulde formulieren niet in behandeling worden genomen.
Voor verdere informatie m.b.t. accreditatie verwijzen wij u naar het accreditatiereglement.


Aanvraagformulieren t.b.v. accreditatie:

Accreditatieaanvraag Nascholing Osteopathie
Accreditatieaanvraag Docentschap Osteopathie
Accreditatieaanvraag Algemeen Geneeskundige Nascholing
Accreditatieaanvraag Intervisie
Accreditatieaanvraag Intercollegiale Toetsing
Accreditatieaanvraag Refereerbijeenkomst
Accreditatieaanvraag van een publicatie
Accreditatieaanvraag Nascholing Praktijkmanagement
Individuele accreditatieaanvraag


Let op:

Vanaf 1 januari 2012 zal het NRO voor accreditatieaanvragen van de opleidingsinstituten 100,00 in rekening brengen per aanvraag en voor een individuele aanvraag 25,- per aanvraag!!