Welkom

Het Nederlands Register voor Osteopathie (NRO) is een onafhankelijke stichting, opgericht om de kwaliteit van de osteopathie in Nederland te waarborgen en de regels en reglementen, zoals opgesteld door en met instemming van de beroepsgroep, te handhaven.
Bij het ontbreken van erkenning en een wettelijk kader voor osteopathie heeft de beroepsgroep in 1989 een kwaliteitsregister opgericht: het NRO. Sindsdien worden continu werkzaamheden verricht om de kwaliteit van de osteopathie in Nederland te waarborgen. Er zijn regels en reglementen opgesteld om de kwaliteit van beroepsgroep te handhaven. Naast wettelijke en door zorgverzekeraars voorgeschreven eisen, controleert het register eisen die zijn beschreven met instemming van de beroepsgroep. Het College voor Osteopathie (CvO) ziet toe op de correcte implementatie en wijziging van de regelgeving. Dit garandeert een door de beroepsgroep gedragen kwaliteitsbeleid wat tevens houdbaar is naar externen (patiŽnten, overheid, zorgverzekeraars, etc.).

Kerntaken NRO
Tot de kerntaken van het NRO behoren het borgen van de kwaliteit en het handhaven van de regels en reglementen.
  • Het beschermen en bewaken van de veiligheid van de patiŽnt tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door NRO geregistreerde osteopaten
  • Borging en het handhaven van de kwaliteit door het hanteren van regels, reglementen, beroepscode en Beroepscompetentieprofiel (BCP) zoals opgesteld door de beroepsgroep
  • Kwaliteitsborging middels registratie en/of accrediteren van scholing, nascholing en bijscholing en het hebben van een Beroepscompetentieprofiel
Om de kerntaken goed te kunnen uitvoeren heeft het NRO een aantal commissies, die elk hun specifieke taak hebben:
  • Registratiecommissie (aangevuld met de visitatiecommissie opleidingen)
  • Examencommissie
  • Visitatiecommissie
  • Accreditatiecommissie
  • Klachtencommissie
  • College van Toezicht (tuchtcommissie)
  • College van Beroep

Zoek een osteopaat

Postcode:
Naam / plaats:

Nieuws

Nieuwsbrieven besloten deel
Logt u s.v.p. regelmatig in voor het teruglezen van onze nieuwsbrieven. Deze heeft u ook per email ontvangen.
Lees meer »

Coulanceregeling voor inschrijving NRO door NOF-leden
Voor informatie over de coulanceregeling voor inschrijving NRO door NOF-leden neemt u contact op met het secretariaat.
Lees meer »

Ga naar archief